KH-waarde te hoog / laag

KH-waarde te hoog / laag, 5.0 out of 5 based on 1 rating
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

KH-waarde hoger dan 10
De carbonaathardheid (KH-waarde) is een belangrijke biologische peiler in het vijvermilieu. De ideale waarde voor uw vijver ligt tussen de KH 6 en KH 10. Vooral waarden hoger dan KH 12 kunnen zorgen voor een groeistagnatie van het vijvermilieu. Een hoge KH-waarde zal doorgaans gepaard gaan met een hoge GH-waarde. U kunt deze waarden verlagen door het vijverwater te vermengen met 1/3 deel regenwater. Voeg per 3000 liter water een zetverpakking Turfgranula toe en test de KH-waarde regelmatig.

KH-waarde lager dan 6
De carbonaathardheid (KH-waarde) is een belangrijke biologische peiler in het vijvermilieu. Carbonaat ontstaat wanneer vrij CO2-gas zich verbindt met calcium. De carbonaathardheid is stabiel of vertoont een licht stijgende tendens als er in het vijvermilieu sprake is van een optimale activiteit van de micro-organismen en er tevens calcium (GH-waarde) aanwezig is. In dit geval spreken we van een zich gunstig ontwikkelend milieu. Indien zich het omgekeerde voordoet en de KH-waarde een dalende tendens vertoont, is er sprake van stagnatie. De oorzaak hiervan is doorgaans te wijten aan een te geringe activiteit van micro-organismen of een te lage GH-waarde. Uiterlijke kenmerken van een stagnerend milieu zijn: slechte of geen groei van zuurstofplanten, vaak uitbundige alggroei (groenwater of draadalg) en een hoge pH-waarde (pH 8,5 tot 9,5). Ideale KH-waarden voor uw vijver liggen tussen de KH 6 en KH 10. Om de carbonaathardheid van uw vijverwater te verhogen kunt u de volgende maatregelen nemen:

  • breng een laag Vijversubstraat aan en meng hier een verpakking Bacterial door;
  • zorg ervoor dat de gezamenlijke hardheid (GH-waarde) van het water tenminste 8°DH bedraagt;
  • verhoog desnoods de GH-waarde met GH-plus

Als deze maatregelen genomen zijn dient u in de maanden april t/m september een product KH-plus toe te voegen, tot de KH-waarde tenminste opgelopen is tot KH 5. Voor een optimaal resultaat dient u er voor te zorgen dat er voldoende waterplanten in de vijver aanwezig zijn.